Huisregels

MM Culinair

Hét culinaire event van Drenthe
Emmen centrum | marktplein

Als je ons festival bezoekt en het MM Culinair evenemententerrein betreedt ga je akkoord met een aantal afspraken, die we met elkaar moeten maken om het leuk, veilig en gezellig te houden.

Het betreden van het terrein is op eigen risico; de organisatie is niet aansprakelijk voor materiële en/of immateriële schade van een bezoeker in welke vorm dan ook.

Onder de 18 jaar wordt er absoluut geen drank verstrekt. Er kan gevraagd worden om je ID.

Zorg (hoe oud of jong je ook bent) dat je je legitimatie bij je hebt.

Het is verboden om alcohol door te geven aan een persoon onder de 18 jaar.

Er is een speelruimte voor de kinderen. Deelname aan en betreding van de speelruimte is op eigen risico (van de ouders/begeleiders).

De organisatie is niet verantwoordelijk voor vermiste of zoekgeraakte eigendommen.

Het is niet toegestaan dat het glas het evenemententerrein verlaat! Daar wordt op gecontroleerd door onze beveiliging

Er is heel veel lekkers te verkrijgen op MM Culinair. Je eigen eten en drinken meenemen is dus beslist niet nodig. En niet toegestaan.

Onze fotograaf maakt prachtige foto’s tijdens MM Culinair. Door aanwezig te zijn op MM Culinair, geef je automatisch toestemming dat we de foto’s mogen gebruiken voor publicatie en promotie doeleinden.

Er is een EHBO post op het terrein aanwezig. Het is op het terrein toegestaan foto’s en video opnames voor privé gebruik te maken. Zonder toestemming van de organisatie is commercieel/ professioneel gebruik hiervan echter niet toegestaan.

Er geldt een zero-tolerance beleid voor:
             • Drugs, wapens en blikjes
             • Gaspatronen
             • Flyeren

Om misverstanden snel op te lossen mogen onze
beveiligers kleding of tassen doorzoeken.

Dit terrein is beveiligd met camera’s en beveiligers.

Houd je aan de aanwijzingen van de organisatie en beveiliging.

De organisatie kan personen toegang weigeren.

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.

Bij strafbare feiten doen we altijd aangifte bij de politie.

Zakelijk verbinden aan MM Culinair?

Volg ons op Instagram

@mmculinair